Welkom bij Educohof

 

Educohof stimuleert duurzaamheid door ambities en initiatieven van overheden, van kennis- (= onderwijs-) instellingen, van bedrijven en van particulieren met elkaar te verbinden.

 

 

 

 

 

 

Organisatie

Educohof is het duurzaamheidspodium van de gemeente Emmen en maakt onderdeel uit van het team Economie. Educohof geeft mede-uitvoering aan de ambities die de gemeente Emmen heeft op het gebied van milieu en klimaat en energie in het bijzonder. De gemeentelijke ambities zijn verwoord in o.a. de "Milieuagenda" en  in de "Energienota Energie voor groene groei". Dit doet Educohof door projecten te initiëren en/of te ondersteunen. Een belangrijke ontwikkeling is dat de rol van de overheid verandert en dat er meer initiatief vanuit de samenleving wordt aangemoedigd. Deze ontwikkeling is enerzijds ingegeven door bezuinigingen maar anderzijds door het feit dat de samenleving steeds vaker het initiatief neemt. Daarvoor is het nodig dat de overheid de ruimte biedt en luistert en in gesprek gaat over eventueel benodigde ondersteuning. De laatste jaren heeft Educohof ervaren dat ondersteuning vaak nodig is om projecten verder te brengen. Dit komt o.a. door gebrek aan tijd, vaardigheden en/of kennis. 

Rol Educohof

De rol die Educohof vooral vervult is het verbinden van projecten en initiatieven. Dit doet zij door het organiseren van bijvoorbeeld thema-avonden over bijvoorbeeld, zonne-energie, de CO2-ladder, passief bouwen, het organiseren van een maandelijkse Greendrinks (een netwerkborrel steeds bij een ander bedrijf dat het podium krijgt om haar kennis op het gebied van duurzaam ondernemen te delen met andere organisaties), het ondersteunen van bewoners/corporaties bij energiebesparingsprojecten en het ondersteunen in het verbinden van (beroeps) onderwijs met het bedrijfsleven en de samenleving.

Samenwerken op het ondernemersplein

Het is belangrijk dat Educohof haar werkzaamheden uitvoert vanuit een locatie die het beste aansluit bij haar rol als verbinder. Het netwerken en het zoeken naar samenwerking in projecten is daarbij essentieel en daarom is gekozen voor huisvesting op het ondernemersplein. Het ondernemersplein is gevestigd in het gebouw van Stenden Hogeschool in Emmen. Op het ondernemersplein zijn diverse organisaties actief die contacten onderhouden met het bedrijfsleven zoals de Kamer van Koophandel, het team economie van de gemeente Emmen en de Kennis- en innovatiepoort Drenthe.
Stenden Hogeschool biedt diverse studierichtingen aan die aansluiten bij de doelstellingen en ambities van Educohof. Educohof werkt dan ook met verschillende studies samen zoals het Pedagogisch onderwijs, Logistiek en economie en werktuigbouwkunde.

  

2015 0611 GreenDrinks Minor Green Logistics
2015 0512 GreenDrinks VriendDuurzaam & Smalspoor Museum
2015 0409 GreenDrinks Passief Bouw
2015 0312 GreenDrinks OpEigenHoutje
2015 0225 SnoekHoveniers's duurzaamste tuin
2015 0219 GreenDrinks Autotaalglas
2015 0108 GreenDrinks Hydrowear&LampeVitaal
Meer nieuws