GreenDrinks bij DNN-Groep.

Op 8 maart was de DNN-Groep gastheer voor de periodiek door Educohof georganiseerde GreenDrinks. Harriët Hof (Educohof) en Gerrit Kerkdijk (directeur DNN) konden meer dan 40 vertegenwoordigers van bedrijven, scholen en instellingen verwelkomen.

DNN-Groep.

De DNN-Groep is specialist in het leveren en aanbrengen van dakbedekking voor platte daken en won in 2006 de Drentse Innovatieprijs, onder andere door “een voorbeeld te zijn op het gebied van duurzaamheid, samenwerking met ontwerpers en uitvoerders, voorlichting en opleiding”.
Die lijn van 2006 is vervolgens doorgezet:
- ISO14001 is een vaste waarde in de bedrijfsvoering geworden,
- een totaalconcept mogelijkheden voor platte daken is ontwikkeld onder de naam “FUTURE [P]ROOF”,
- met inschakeling van de Stenden Hogeschool en Hogeschool Groningen is Solvena ontwikkeld.

Totaalconcept : “FUTURE [P]ROOF”

Het concept staat voor het verantwoord omgaan met de (nog) beschikbare middelen, met het oog op een leefbare toekomst voor de komende generaties. Duurzaam, milieubewust en kwaliteitsgericht. Het concept is ontwikkeld door Synthion, een groep dakbedekking-bedrijven die streeft naar toekomstgerichte oplossingen voor het platte dak.
Motto: “Wie kiest voor een milieuvriendelijke dakoplossing, kiest voor de toekomstige leefbaarheid van onze planeet”.

Een dak kan meer dan alleen de waterkerende functie vervullen; het kan bijdragen aan de oplossing van klimaatgerelateerde problemen.
Daarbij valt te denken aan:
- Windenergie
- Waterbuffering
- Zonne-energie
- Daglichtsystemen
- Luchtkwaliteit
- Duurzame daksystemen

Solvena

Solvena is “een uniek energieproducerend bouwelement voor daken, gevels en wanden” en werd in oktober 2011 gelanceerd. Tijdens een eerdere themabijeenkomst “Energieke Daken” bij Educohof moest DNN zich nog beperken tot informatie over de ontwikkelingsfase, nu kon Solvena als definitief en innovatief duurzaam product worden getoond en toegelicht. Solvena blijkt niet alleen toepasbaar en rendabel voor grote objecten, zoals scholen, maar mogelijk zelfs aantrekkelijk voor de particulier. De energiecoach van Educohof zag in ieder geval mogelijkheden in relatie tot het project “Emmen Bespaart”.

Zie voor een impressie van de bijeenkomst de foto's in het fotoboek.

08-03-2012

« terug